Praca

Widok to spółka z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem.

Najważniejszym zasobem naszej organizacji są ludzie, którzy dostarczają  swoją pracę i energię a ich kompetencje, takie jak wiedza, twórczość, uzdolnienia, umiejętności, doświadczenie i postawy decydują o sprawności i efektywności całej firmy. Strategia organizacji i wszystkie jej cele realizowane są przez pracowników. To oni tworzą organizację i uczestniczą w jej życiu. To oni mają wpływ na jej wydajność, rentowność, pozycję na rynku, przewagę konkurencyjną, zaspakajanie potrzeb klientów, służą pomocą przy wyszukiwaniu i rozwiązywaniu problemów.

Zostań częścią naszego wspólnego sukcesu!

W aspekcie realizacji celów polityki personalnej, które są ściśle związane ze strategią i celami przedsiębiorstwa dobór odpowiednich pracowników ma istotne znaczenie. Szczególny nacisk kładziemy na właściwą ocenę umiejętności, osobowości oraz potencjału pracownika w momencie jego zatrudnienia. Trafna decyzja rekrutacyjna to nie tylko zatrudnienie pracownika spełniającego oczekiwania firmy w kwestiach merytorycznych, ale również takiego, który pragnie związać się z organizacją na dłużej. Tworzymy atmosferę pracy, w której osiągnięcia firmy są jednocześnie sukcesami każdego naszego pracownika.

Proces rekrutacji

Pierwszy krok należy do kandydata, który po zapoznaniu się z  ofertą pracy wysyła do nas CV wraz z listem motywacyjnym na adres: praca@widok.eu

Krok drugi to analiza i selekcja aplikacji. Spośród nadesłanych CV wybieramy te najbardziej odpowiadające stawianym wymaganiom na proponowanym stanowisku.

Krok trzeci – telefoniczny kontakt z wybraną grupą kandydatów celem wyjaśnienia wątpliwości i sprawdzenia niektórych umiejętności. Wybrane osoby zostają zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne.

Krok czwarty – spotkanie z kandydatem, które ma na celu dokładne poznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata, jego osiągnięć i planów na przyszłość. Jest to również moment, kiedy badane są cechy osobowości kandydata. W trakcie spotkania mogą być wykorzystywane testy wiedzy. Kandydat w trakcie rozmowy poznaje lepiej naszą organizację i ma możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania.

Krok piąty. Na tym etapie zapada decyzja o wyłonieniu osoby spośród wybranych w drodze wcześniejszej selekcji kandydatów.

Krok szósty . Przedstawienie oferty pracy i zatrudnienie.

Witamy w zespole WIDOK !!!

Jeżeli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Cię stanowisko, a chciałbyś pracować w WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wyślij nam swoją aplikację na adres praca@widok.eu W tytule maila wpisz stanowisko, którym jesteś zainteresowany.

W aplikacji umieść klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji w WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych”.

 Jednocześnie informujemy, że

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Łabiszyńska 21a, 03-204 Warszawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 2211 k.p. spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie przez Spółkę rozpatrywana,
 5. Pani/Pana dane pozostaną w naszej bazie CV przez 1 rok. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani zatrzymaniem dokumentów, prosimy o kontakt.

Aktualnie poszukujemy pracowników:

Asystent/ka Projektanta Konstrukcji Aluminiowych

Opis stanowiska:

 • realizacja prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz Prawem Budowlanym,
 • współpraca z działem produkcji w zakresie rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych,
 • opracowywanie na podstawie dokumentacji zestawień elementów przeznaczonych do zamówienia,
 • wprowadzenie nowych technologii, innowacji, usprawnień,
 • podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu niezgodności,
 • ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych,
 • odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie przydzielonych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość programów typu CAD
 • mile widziane doświadczenie w konstruowaniu i przygotowaniu produkcji,
 • doświadczenie w branży budowlanej – fasady,
 • znajomość technologii obróbki oraz uszlachetniania aluminium i stali,
 • dobra organizacja pracy,
 • kreatywność i zdolność do znajdowania twórczych rozwiązań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań i szybkiego uczenia się nowych technologii
 • umiejętność podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu,
 • zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy.

Majster Budowy

Opis stanowiska:

 • wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczna, przyjętym harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa,
 • nadzór i koordynacja prac firm podwykonawczych,
 • współpraca z dostawcami, koordynacja dostaw materiałów,
 • planowanie optymalnego wykorzystania dostępnych środków niezbędnych do realizacji projektu, bieżąca kontrola zużycia materiałów,
 • budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w branży konstrukcji aluminiowych i stalowych,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość metod i technik budowlanych,
 • umiejętność Obsługi komputera (środowisko Windows oraz pakiet MS Office – Excel na poziomie średniozaawansowanym)
 • sprawność fizyczna,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność podejmowania trafnych decyzji pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, zaangażowanie oraz silna motywacja do pracy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © WIDOK. Realizacja: Strony Internetowe CubeMatic / Polityka prywatności