Misja

Misją działalności WIDOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest tworzenie i utrzymanie trafnej i dopasowanej do każdego portfela oferty handlowej, poprzez oferowanie im towarów i usług najwyższej jakości, w jak najniższych cenach oraz zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników i podnoszenie ich kompetencji. Pracować z pasją, energią i szacunkiem.

Wizja

Utrzymanie pozycji spółki na rynku w swojej branży oraz budowanie satysfakcji klienta poprzez:

  • ciągły proces poprawy jakości oferowanych towarów i usług,
  • doskonalenie jakości obsługi klienta,
  • rozwój zakładu produkcyjnego oraz inwestycje w nowe technologie,
  • konsekwentne inwestowanie w wiedzę i rozwój pracowników, którzy dzięki swej kreatywności i profesjonalizmowi w tworzeniu oferty produktowej  spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Wartości

Najważniejszymi wartościami, którymi kieruje się firma są:

  • rzetelność: dbamy o precyzyjność, dokładność, poprawność wykonywanych zadań. Staramy się, aby poziom jakości naszych towarów i usług w pełni zaspokajał oczekiwania naszych klientów;
  • profesjonalizm i przejrzystość: z naszymi partnerami handlowymi prowadzimy konstruktywny, przejrzysty i otwarty dialog oparty na wzajemnym szacunku i profesjonalizmie;
  • odpowiedzialność: za konsekwencje wynikające z prowadzonej działalności a w szczególności za produkty i usługi dostarczane klientom;
  • uczciwość: nienaganne zachowanie w stosunku do naszych partnerów handlowych jak i pracowników;
  • bezstronność: naszych partnerów handlowych i pracowników traktujemy z szacunkiem, a nasze relacje cechuje dbałość o wzajemne interesy; popieramy zasadę równości szans oraz środowisko pracy oparte na obiektywizmie i wolne od wszelkiego rodzaju nacisków;
  • rozwój: nasi pracownicy są dla nas najwyższą wartością – szanujemy prawa człowieka, dajemy im godne warunki pracy i jednakowe szanse do rozwoju; traktujemy ich jako największych Ambasadorów naszej marki.
misja-wizja-wartosci-1
misja-wizja-wartosci-2
Wszelkie prawa zastrzeżone © WIDOK. Realizacja: Strony Internetowe CubeMatic / Polityka prywatności